Nis 07

Android Uygulamasında Klasör Açma

Merhaba arkadaşlar bu yazımda android uygulaması içerisinden nasıl dizin oluşturabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle dizini ben main dizinde açacağım. Telefon depolamasının ana dizininde ilgili klasör oluşturulacaktır.

Class’ımda aşağıdaki kütüphaneleri import ettim.

import android.os.Environment;
import java.io.File;
public class folders{
public static String mainPath = Environment.getExternalStorageDirectory().toString();
//Yukarıdaki kod satırıyla anadizin'in yolunu string değişkene aldık.
public static String createDownloadsFolder(){
  //Create Folder
  File folder = new File(mainPath+"/Downloads/");
  if(!folder.exists()){
    if(!folder.mkdirs()){
      folder.mkdirs();
    }
  }
  return folder.toString();
}

yukarıdaki fonksiyon ile de File nesnesine ana dizinin sonuna oluşturmak istediğimiz klasör adını girerek dizini belirttik. Bu dizinin daha önceden var olup olmadığına baktık. Oluşturulabilir durumda ise oluştur ‘folder.mkdirs()’ ile dizinini oluşturulmasını sağladık.

Oca 12

IOS Swift ViewDidLoad Method’undan Bir Başka Segue’ye Geçiş

Bir kaç gün uğraştım fakat bir türlü viewdidload içerisinde bir durumu kontrol edip bir başka segue’ye geçiş sağlayamadım. Fakat bunun basit bir yolunu keşfettim.

self.performSegueWithIdentifier("deneme", sender: sender)

yukarıdaki kod satırı normal şartlarda bir buton fonksiyonu içinde çalışmaktadır. Ancak viewdidload içerisinde parametre olarak verebileceğimiz bir sender olmadığından sender: self veya sender: nil parametreleri işe yaramamaktadır. Bunun için dispatch_async fonksiyonu kullanmak durumundasınız. Dispatch_Async’i aşağıdaki gibi viewdidload fonksiyonunda kullanabilirsiniz.

override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  dispatch_async(dispatch_get_main_queue()) {
   if userData.stringForKey("userName") != "userLoggedOut"
         {
                NSLog("YESSS ", "Eeeee")
        self.performSegueWithIdentifier("deneme", sender: self)
         }
   }
  }

Oca 04

IOS Swift Return Tuşuyla Klavye Gizleme

IOS Swift ile text alanına yazı yazdıktan sonra return tuşu ile klavyeyi kapatamıyorsunuz. Bunu yapmak için bir kaç satır kod  eklemeniz gerekmektedir. Bu yazımda o bir kaç satır koda değineceğim.

Öncelikle içinde bulunduığunuz class’a UITextFieldDelegate’i çağırın.

class LoginController: UIViewController, UITextFieldDelegate

Sonra da aşağıdaki fonksiyonu class’a ekleyin.

func textFieldShouldReturn(textField: UITextField) -> Bool {
    self.view.endEditing(true)
        return false
}

viewDidLoad fonksiyonu içerisinde Text alanlarınızı delegate ile bağlayın.

self.PasswordText.delegate = self;
self.UsernameText.delegate = self;

 

Ara 30

Android Uygulamasını Tam Ekran Yapmak

Android uygulaması yazarken uygulamanın tam ekran çalışmasını istediğiniz durumda aşağıdaki kod parçasını kullanabilirsiniz.

onCreate fonksiyonu içerisinde;

//Added for fullscreen
requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
                            WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
//Added for fullscreen
super.onCreate(savedInstanceState);

hang activity içerisine yazmışsanız o aktivity tam ekran açılacaktır. Tüm aktivity’lerin tam ekran açılmasını istiyorsanız tüm activity’lerde bu kod parçacığını kullanabilirsiniz.

 

Kas 19

IOS Uygulamaya İnternet İzni Eklemek

IOS uygulamasına internet izni nasıl eklenir basitçe anlatacağım. İşlem gayet basit. Ekran görüntüsünde herşeyi açıkça belirttim.

InternetIzınf

Herhangi bir satırda + butonuna basıp açılan satırda App Transport yazıp devamını xcode tamamlıyor zaten. Seçip ekliyoruz. Sonra eklediğimiz satırda +’ya basıp Allow Arbitrary Loads seçip karşılığını YES olarak seçip işlemi sonlandırıyoruz. İnternet izni eklemek bu kadar.

 

Kas 18

IOS Uygulama Icon’u Ayarlamak

Merhaba arkadaşlar IOS uygulamasının ikonunu nasıl değiştireceğinizi anlatacağım. Gayet basit bir yöntem ancak beni çok uğraştırdı. Sizi uğraştırmaması için bu yazıyı yazıyorum. IOS uygulamasını değiştirmek için bir çok yöntem bulunmakta. Bunlardan bana göre en basit ve karmaşık olmayanından bahsedeceğim. Info.plist dosyası üzerinden işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Info.plist dosyasını açıp Information Property List başlığı altında +’ya tıklayın ve Icon file isimli satır ekleyin. Daha sonra png formatında 57*57 boyutundaki icon dosyanızı images veya resources siz ne diyorsanız artık altına kopyalayın. Sonra da image dosyanızın ismini Icon file karşısında belirtin. Uygulamayı çalıştırın. Tüm işlem bu kadar. Not olarak şunu da belirteyim; uygulamayı test cihazı kullanıyorsanız cihazdan kaldırın veya emülatör kullanıyorsanız simülasyon dosyalarını silin. Sonrasında uygulamayı yeniden çalıştırın. İşlemi anlattım görsel ile yazımı sonlandırıyorum.

IconCreateblog

Kas 13

IOS String Method’ları ile Çalışmak

IOS’de string methodlar birkaç çalışma yaptım. Seo optimizasyonu için tercih edilen bir yöntem olan yazı başlığının linke çevrilmesi işini swift dilini string methodları kullanarak gerçekleştirdim. İlgili fonksiyonu yazının devamında bulabilirsiniz. Bu fonksiyon yazının başlığı ‘Haber Başlığı’ şeklinde ise bunu ‘haber-basligi’ şeklinde çevirmektedir. Bu işlemleri yaparken de for ve switch döngülerini kullandım. String döndüren fonksiyon yazdım. Siz parametre şeklinde başlığı da verebilirsiniz. Ben göstermek amaçlı fonksiyon içinde verdim.

 func createurl()-> String{
        let baslik:String = "Haber Başlığı"
        var str = baslik
    str=str.lowercaseString
        var newstr:String = ""
        for var i=0; i<str.utf16.count; i=i+1{
            let testIndex = str.startIndex.advancedBy(i)
            switch (str[testIndex]){
            case "ı":
                newstr=newstr+"i"
                break
            case "ğ":
                newstr=newstr+"g"
                break
            case "ş":
                newstr=newstr+"s"
                break
            case "ö":
                newstr=newstr+"o"
                break
            case "ç":
                newstr=newstr+"c"
                break
            case "ü":
                newstr=newstr+"u"
                break
            case " ":
                newstr=newstr+"-"
                break
            default:
                newstr=newstr+String(str[testIndex])
                break
            }
        }
        return newstr.lowercaseString
    }

Kas 12

IOS URL ve Text Paylaşma

Merhaba arkadaşlar ios swift çalışmalarımı devam ederken paylaşma olayına ihtiyaç duydum. Bir yazı metni ve url’i paylaşmam gerekiyordu. Araştırmalarım doğrultusunda bulduğum ve işimi gören bir kaç satır kodu sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle nerede paylaşmak istiyorsanız o buton event’inde kodları kullanabilirsiniz. Ben butonun içinde kullandım.

@IBAction func shareEvent(sender: AnyObject) {
      let yazipaylas = "Test Metni"
        if let websitem = NSURL(string: "http://www.erencolak.com/")
        {
            let objectsToShare = [yazipaylas, websitem]
            let activityVC = UIActivityViewController(activityItems: objectsToShare, applicationActivities: nil)
            self.presentViewController(activityVC, animated: true, completion: nil)
        }
    }

IMG_0026

Kas 04

IOS Get Web Servisten JSON Veri Almak

Merhaba arkadaşlar bu yazımda IOS ile get methoduyla çalışan bir web servisten nasıl json verisi çekeceğinizi anlatacağım. Yöntem için internette çeşitli farklı yollar bulunmakta. Ben bir kaç farklı yöntemin kendime göre, ihtiyaçlarıma göre iyi olan yanlarını aldım. Sözü uzatmadan işlemlere geçelim. Uygulama için Swift 2 kullanmaktayım. Test yaptığım IOS uygulamasına internet izni daha önceden vermiştim. Siz de internet izni vermeyi unutmayın.

    let items = NSMutableArray()
//task tanımlandı ve başlatıldı. url bir NSURL'dir.
     let url = NSURL(string:"yourGetWebServiceUrl")
     let session = NSURLSession.sharedSession()
        let task = session.dataTaskWithURL(url!, completionHandler:{data, response, error -> Void in
            if error != nil {
                 print(error)
              }
              else{
                    do{
                        let object:AnyObject? = try NSJSONSerialization.JSONObjectWithData(data!, options: NSJSONReadingOptions.MutableContainers)
                        if let jsonDizisi = object as? NSArray {
                            for var i = 0; i<jsonArray; i=i+1 {
                                if let jsonObject = jsonArray(i) as? NSDictionary {
                                    if let myNeededData = jsonObject["Text"] as? NSString {
                                        self.items.addObject(myNeededData)
                                        dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), {
                                           //işlem bittiğinde yapılacaklar...
                                        })
                                    }
                                }
                            }
                        }
                    }
                    catch let caught as NSError {
                        print(caught)
                    }
                }
            })
            task.resume()


						
						
						
		

Kas 03

IOS UIImageView’da Web Kaynağından Resim Gösterme

IOS’da UIImageView içerisinde web kaynaklı bir resmi nasıl görüntüleyebileceğimizi anlatacağım. Bu işlem için öncelikle bir NSURL nesnesine ihtiyacımız var.

 let url = NSURL(string: yourUrl)

Daha sonra bu NSUrl’den bir data oluşturmamız gerekmektedir.

 let data = NSData(contentsOfURL: url!)

Bu data nesnesini de imageview’a veriyoruz.

 myImageView.image = UIImage(data: data!)

Eski yazılar «