Haziran 2015 archive

Haz 29

AsynTask içerisinde ProgressDialog Kullanımı

loading

AsyncTask işlemin gerçekleşmesi için belli bir süreç gereken işlemlerde kullanılmaktadır. Örneğin internetten veri çekme, veri gönderme veya json parse etme gibi… Bu gibi işlemlerde işlemin gerçekleşmesi internet hızına ve çeşitli çevresel faktörlere bağlıdır. Bu gibi durumlarda kullanabileceğiniz progressdialog’dan bahsettim yazımda.

Haz 26

Android Get Servis’ten Veri Çekme (Json)

Merhaba arkadaşlar bu yazımda Android bir cihazdan Get metoduyla yazılmış bir servisten nasıl veri çekeceğinizi anlatacağım. Çekeceğimiz veri Json tipinde dönecek ve bu veriyi de parse edip içinden istediğimiz kapsamdaki elemanı alıp kullanacağız. Örnekte parametre gönderip gönderdiğimiz parametreyi AsyncTask içinden params[0] diyerek yakaladık. Birden fazla parametre göndereceksek new getMethod().execute(parameter,parameter 2,parameter 3); şeklinde ve parametreyi AsyncTask’dan da …

Continue reading

Haz 19

getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); Error

getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); Yukarıdaki satırda hata oluşması öncelikle tanımladığınız ActionBar’a uygun bir tema seçmemenizden kaynaklanmaktadır. Çözümü içinse Manifest dosyasına aşağıdaki koyu satırı yazmalısınız. <activity android:name=”.MainActivity” android:label=”@string/app_name” android:theme=”@android:style/Theme.Holo.Light”> <intent-filter> <action android:name=”android.intent.action.MAIN” /> <category android:name=”android.intent.category.LAUNCHER” /> </intent-filter> </activity>