Ağustos 2015 archive

Ağu 31

Android TextView’da Html Yorumlatma

Merhaba arkadaşlar, JSON ile çalışırken JSON’dan dönen veriyi direkt olarak textview içerisine basmıştım. Ancak JSON’dan dönen servis verilerinde bazı html kodlarının bulunduğunu fark ettim. TextView’da örneğin “<p>Yazı Metni paragraf 1 </p>” şeklinde görünmekteydi. Bunu çözmek için servislerin düzeltilmesindense daha kolay bir yöntem var. textView.setText(Html.fromHtml(iceriktxt)); şeklinde tanımlama yaparsanız textview içerisinde html kodları da olduğu gibi yorumlanır. …

Continue reading

Ağu 28

Android Fotoğraf Çekme ve ImageView’da Gösterme

h

Merhaba arkadaşlar fotoğraf çekme ile bir süredir uğraşmaktayım. Bu uğraşlarım sonucu elde ettiğim bilgi birikimimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle fotoğraf çekmekten başlayalım. layout’umuza bir buton ve bir imageview yerleştirelim. <ImageView android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:id=”@+id/fotoekleimageview” android:layout_alignParentTop=”true” android:layout_centerHorizontal=”true” /> <Button android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:text=”Fotoğraf Çek” android:id=”@+id/fotoeklefotocek” android:layout_below=”@+id/fotoekleimageview” android:layout_centerHorizontal=”true” android:layout_marginTop=”86dp” /> Şimdi Java kısmında bunları tanımlayalım ve fotoğraf çekme kodlarına geçelim. …

Continue reading

Ağu 27

Android DatePicker ve TimePicker

Screenshot_2015-08-27-11-36-26-1

Android’de kullanıcıdan tarih ve saati ayrı ayrı almanız gerekiyorsa kullanabileceğiniz 2 nesne DatePicker ve TimePicker. Bu iki nesnenin nasıl kullanıldığını ve içerisinden aldığınız tarih saat bilgisini nasıl alacağınıza bakalım. Nesnelerimizi xml layout’umuza ekleyelim. <DatePicker android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:id=”@+id/datePicker2″ android:layout_below=”@id/txttarih” /> <TimePicker android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:id=”@+id/timePicker” android:layout_below=”@+id/datePicker2″ android:layout_centerHorizontal=”true”/> Java tarafında nesnelerini oluşturalım. DatePicker tarihial; TimePicker saatial; tarihial=(DatePicker)findViewById(R.id.datePicker2); saatial=(TimePicker)findViewById(R.id.timePicker); …

Continue reading

Ağu 26

Android Convert Date to Json Date

Screenshot_2015-08-26-13-37-20-1

Merhaba arkadaşlar bu yazımda Android’deki Date veri tipini Json web servis içerisinde nasıl göndereceğinizi anlatacağım. Json ile gönderme işlemine girmeyeceğim. Burada sadece basitçe veritipi dönüşümünü anlatacağım. Öncelikle DatePicker nesnesi kullanacağız. DatePicker içerisinden seçilen tarihe ulaşmak için şu fonksiyona ihtiyacımız olacak; public static Date getDateFromDatePicker(DatePicker datePicker){ int day = datePicker.getDayOfMonth(); int month = datePicker.getMonth(); int year …

Continue reading

Ağu 25

Android ‘execution failed for task app dexdebug’ hatası ve çözümü

Merhaba arkadaşlar başlıkta bahsettiğim ‘execution failed for task app dexdebug’ ve devamında uzayıp giden hatayla bir süredir karşılaşmaktaydım. Eclipse projesini Android Studio’ya taşırken bazı kütüphaneleri elle taşıdım. Elle oluşturduğum libs klasörüne kütüphane dosyalarını kopyaladım. Kopyaladığım dosyaları da Build.gradle ve Settings.Gradle‘da tanımladım. Sonrasındaysa bahsettiğim hata ile karşılaştım. Araştırmalarım doğrultusunda bazı kütüphanelerin derlenmediğini ve bu yüzden bu …

Continue reading

Ağu 21

Android Custom Dialog

device_dialog

Merhaba arkadaşlar android’de dialog penceresini istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. İstediğimiz xml dosyasını oluşturup dialog içerisinde gösterebiliyoruz. Bu yazımda nasıl yapabileceğimizi anlatacağım. İlk olarak dialog penceresini tasarlayalım. Benim örnek tasarımım üzerinden gidecek olursak örnek tasarım xml’i aşağıdadır. Res>Layout altında dialog.xml dosyasını oluşturalım. (Resim temsilidir.) <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <RelativeLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” android:layout_width=”fill_parent” android:layout_height=”fill_parent” > <EditText android:layout_width=”wrap_content” android:layout_height=”wrap_content” android:inputType=”textPersonName” android:text=”” …

Continue reading

Ağu 17

Android Share Intent

Screenshot_2015-08-17-11-03-13

Merhaba arkadaşlar bu yazımda android’de share dialog’u nasıl açacağınızı göstereceğim. Görünümden buton ekleyin ve butonu Java kısmında tanımlayın. <Button android:layout_width=”40dip” android:layout_height=”40dip” android:layout_gravity=”right” android:background=”@drawable/basicshare” android:id=”@+id/sharebtn”/> Java kodundaki buton tanımlaması ve share eventi. Button sharebtn; sharebtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Intent share = new Intent(android.content.Intent.ACTION_SEND); share.setType(“text/plain”); share.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_WHEN_TASK_RESET); share.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, “Paylaşım Başlığı”); share.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, “Paylaşım linki”); …

Continue reading

Ağu 07

Android ‘Error inflating class ‘ Hatası ve Çözümü

İki gündür proje taşıma esnasında karşılaştığım bir hata ve çözümünü internette araştırarak öğrenemedim. Kendi çabalarımla denemelerimle uğraşarak buldum. Hata şundan kaynaklanmakta. XML dosyalarınızda textview buton veya benzeri nesnelere verdiğiniz color.xml dosyasını kaynak gösterdiğiniz hatalarda problem olabilir veya butonlara verdiğiniz çeşitli xml stil dosyalarında bulunamayan renk veya dp’ler olabilir. Bunları kontrol edin bunlardan bir veya bir …

Continue reading

Ağu 06

Android : You need to use a Theme.AppCompat theme (or descendant) with this activity

Merhaba arkadaşlar bu sabah androidde karşılaştığım bir hata ve çok basit çözümünden bahsedeceğim. Uygulamaya yukarıdaki menu’ye bir buton koymak istedim. Butonu eklediğimde ve manifest’te gerekli düzenlemeyi yaptığımda ‘You need to use a Theme.AppCompat theme (or descendant) with this activity’ hatası aldım. Manifest <activity android:name=”.Activity” android:label=”@string/app_name” android:theme=”@android:style/Theme.Holo.Light”> <intent-filter> <action android:name=”android.intent.action.MAIN” /> <category android:name=”android.intent.category.LAUNCHER” /> </intent-filter> </activity> …

Continue reading