Tem 13

Android Back Button İşlevi

Bastitçe android işletim sistemli cihazlardaki back buton fonksiyonunu programsal olarak aşağıdaki şekilde çağırabilirsiniz. Icons8-Ios7-Arrows-Back

Intent i=new Intent(BulunulanActivity.this,GidilecekActivity.class);
NavUtils.navigateUpTo(BulunulanActivity.this
        , i);

NavUtils.navigateUpto fonksiyonuyla back buton işlevini gerçekleştirebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın