Menü

Android Get Servis’ten Veri Çekme (Json)

26 Haziran 2015 - Android & IOS

Merhaba arkadaşlar bu yazımda Android bir cihazdan Get metoduyla yazılmış bir servisten nasıl veri çekeceğinizi anlatacağım. Çekeceğimiz veri Json tipinde dönecek ve bu veriyi de parse edip içinden istediğimiz kapsamdaki elemanı alıp kullanacağız.

Örnekte parametre gönderip gönderdiğimiz parametreyi AsyncTask içinden params[0] diyerek yakaladık. Birden fazla parametre göndereceksek new getMethod().execute(parameter,parameter 2,parameter 3); şeklinde ve parametreyi AsyncTask’dan da karşılarken; params[0], params[1], params[2] şeklinde kullanabilirsiniz.

OnCreate metodu içinde tanımladığımız fonksiyonu çağırdığımızı varsayarsak;

new getMethod().execute(parameter);

public class getMethod extends AsyncTask<String, Void, Void> {
  String eleman="b";

  @Override
  protected Void doInBackground(String... params) {
    try {
      Log.d("getil", "Başladı.");
      URL json = new URL("service link..........");
      URLConnection jc = json.openConnection();
      BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(jc.getInputStream()));
      String line = reader.readLine();
      JSONObject jsonResponse = new JSONObject(line);
      eleman=jsonResponse.getString(params[0]);
      reader.close();
    } catch(Exception e){
      Log.d("Hata : ", e.getMessage());
    }
    return null;
  }
  @Override
  protected void onPostExecute(Void result) {
    //AsyncTask bitti
  }
  @Override
  protected void onPreExecute() {
    //AsyncTask çalışmadan önce
  }

  @Override
  protected void onProgressUpdate(Void... values) {
    //AsyncTask çalışması esnasında
  }
}

Android Get Servis’ten Veri Çekme (Json)” üzerine bir düşünce

Dushyant

Sooooooooo coooooooooolBut how to cervont a C struct which include pointer field point to a struct ?For example: struct LOCK_IP {char ip[20]; //lock ipint time; //lock timefloat a; //just e.g.double b;char c;unsigned char d;unsigned int e; struct LOCK_IP* next; struct someObj* obj;};Shall I define the function json_object_new_undefined() by myself ?Thanks

Bir Cevap Yazın