Menü

Android Google Map Uygulaması

9 Temmuz 2015 - Android & IOS

Android Studio kullanarak geliştireceğimiz android uygulamasına Google Map Api kullanarak nasıl harita ekleyebileceğimizi anlatacağım bu yazımda. Öncelikle Google_Play_Services kütüphanesinin SDK manager ile kontrol edip yüklü olup olmadığından emin olun. Yüklü değilse yükleyin. Sonrasındaysa bağlantıdan Google Map Api’yi aktif edip uygulamanızı ekleyin. Daha sonra oradaki adımları takip ederek console’dan bir SHA1 Key’i türetin. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi Google sayfasında ayrıntısıyla bulabileceğinizden burada değinmiyorum. Sonrasındaysa uygulamanızı SHA1 key’i ile birlikte Google Map api’ye eklediğinizde yeni bir Google Map Api Key üretilecektir. Buraya kadarki işlemleri yaptıysanız artık Android Studio’da işlemlerimize devam edeceğiz. Yeni boş bir proje oluşturun. Farklı bir projeye harita ekleyip daha sonra asıl projenize taşımanızı tavsiye ederim.

İşlemlere gelecek olursak;

app.gradle dosyasına gelip koyu satırı ekleyin sonra da Build ve Clean işlmlerini yapın.

dependencies {
  compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
  compile 'com.android.support:appcompat-v7:22.2.0'
  compile 'com.google.android.gms:play-services:4.2.42'
}

manifest dosyasına gelip aşağıdaki izinleri uygulamanıza ekleyin.

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

Sonra da ağağıdaki satırları Application Tag’ına ekleyin.

<meta-data
  android:name="com.google.android.gms.version"
  android:value="@integer/google_play_services_version" />

<meta-data
  android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY"
  android:value="Google_API_KEY" />

Uygulamamızın görünüm xml dosyası activity_main.xml’de aşağıdaki tanımlamaları yapalım.

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent" >

  <fragment
    android:id="@+id/mapView"
    android:name="com.google.android.gms.maps.MapFragment"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"/>

</RelativeLayout>

Son aşamaya geldik Java dosyanızda aşağıdaki import satırlarını ekleyin. Ana class altında GoogleMap değişkenini tanımlayın.

import com.google.android.gms.maps.*;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;

public class MainActivity ..... 
{
GoogleMap googleMap;
}

CreateMap fonksiyonu aşağıdaki gibidir. Class’ınıza alıp kullanabilirsiniz.

private void createMapView(){
  try {
    if(null == googleMap){
      googleMap = ((MapFragment) getFragmentManager().findFragmentById(
          R.id.mapView)).getMap();
      if(null == googleMap) {
        Toast.makeText(getApplicationContext(),
            "Harita oluşturma hatası", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    }
  } catch (NullPointerException exception){
    Log.e("mapApp", exception.toString());
  }
}

Marker’ımızı da ekleyelim

private void addMarker(){
  if(null != googleMap){
    googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
            .position(new LatLng(0, 0))
            .title("Marker")
            .draggable(true)
    );
  }
}

Screenshot_2015-07-09-09-38-08

Bir Cevap Yazın