Menü

C# ile .Wav Ses Dosyalarının Oynatılması

24 Şubat 2015 - Microsoft

C# ile wav uzantılı ses dosyalarını çalabilmek için öncelikle;

using System.Media;

kütüphanesinim import ediyoruz.

Kod kısmında hangi fonksiyon altında ses dosyalarının çalınmasını istiyorsanız oraya,

SoundPlayer sesOynat = new SoundPlayer(@”C:/sesler/ses.wav”);
sesOynat.Play();

kod satırını kullanarak  ses dosyalarını çaldırabilirsiniz. SoundPlayer içerisinde ses dosyasının yolunu belirtiyorsunuz. .play() fonksiyonu ile ses dosyasının çalınmasını sağlarsınız.

Bir Cevap Yazın