Menü

IOS Swift Return Tuşuyla Klavye Gizleme

4 Ocak 2016 - Android & IOS

IOS Swift ile text alanına yazı yazdıktan sonra return tuşu ile klavyeyi kapatamıyorsunuz. Bunu yapmak için bir kaç satır kod  eklemeniz gerekmektedir. Bu yazımda o bir kaç satır koda değineceğim.

Öncelikle içinde bulunduığunuz class’a UITextFieldDelegate’i çağırın.

class LoginController: UIViewController, UITextFieldDelegate

Sonra da aşağıdaki fonksiyonu class’a ekleyin.

func textFieldShouldReturn(textField: UITextField) -> Bool {
        self.view.endEditing(true)
        return false
}

viewDidLoad fonksiyonu içerisinde Text alanlarınızı delegate ile bağlayın.

self.PasswordText.delegate = self;
self.UsernameText.delegate = self;

 

Bir Cevap Yazın