Oca 04

IOS Swift Return Tuşuyla Klavye Gizleme

IOS Swift ile text alanına yazı yazdıktan sonra return tuşu ile klavyeyi kapatamıyorsunuz. Bunu yapmak için bir kaç satır kod  eklemeniz gerekmektedir. Bu yazımda o bir kaç satır koda değineceğim.

Öncelikle içinde bulunduığunuz class’a UITextFieldDelegate’i çağırın.

class LoginController: UIViewController, UITextFieldDelegate

Sonra da aşağıdaki fonksiyonu class’a ekleyin.

func textFieldShouldReturn(textField: UITextField) -> Bool {
        self.view.endEditing(true)
        return false
}

viewDidLoad fonksiyonu içerisinde Text alanlarınızı delegate ile bağlayın.

self.PasswordText.delegate = self;
self.UsernameText.delegate = self;

 

Bir Cevap Yazın