Menü

IOS Swift ViewDidLoad Method’undan Bir Başka Segue’ye Geçiş

12 Ocak 2016 - Android & IOS

Bir kaç gün uğraştım fakat bir türlü viewdidload içerisinde bir durumu kontrol edip bir başka segue’ye geçiş sağlayamadım. Fakat bunun basit bir yolunu keşfettim.

self.performSegueWithIdentifier("deneme", sender: sender)

yukarıdaki kod satırı normal şartlarda bir buton fonksiyonu içinde çalışmaktadır. Ancak viewdidload içerisinde parametre olarak verebileceğimiz bir sender olmadığından sender: self veya sender: nil parametreleri işe yaramamaktadır. Bunun için dispatch_async fonksiyonu kullanmak durumundasınız. Dispatch_Async’i aşağıdaki gibi viewdidload fonksiyonunda kullanabilirsiniz.

override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  dispatch_async(dispatch_get_main_queue()) {
   if userData.stringForKey("userName") != "userLoggedOut"
         {
                NSLog("YESSS ", "Eeeee")
        self.performSegueWithIdentifier("deneme", sender: self)
         }
   }
  }

Bir Cevap Yazın