Tag: error android

Haz 19

getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); Error

getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); Yukarıdaki satırda hata oluşması öncelikle tanımladığınız ActionBar’a uygun bir tema seçmemenizden kaynaklanmaktadır. Çözümü içinse Manifest dosyasına aşağıdaki koyu satırı yazmalısınız. <activity android:name=”.MainActivity” android:label=”@string/app_name” android:theme=”@android:style/Theme.Holo.Light”> <intent-filter> <action android:name=”android.intent.action.MAIN” /> <category android:name=”android.intent.category.LAUNCHER” /> </intent-filter> </activity>