Tag: error

Eki 07

Android ‘duplicate files during packaging of apk…’ Hatası ve Çözümü

‘duplicate files during packaging of apk’ hatasını twitter4j core jar dosyasını android projeme eklediğimde aldım. commons.ftp jar dosyasının licences.txt dosyasıyla uyumsuz olduğundan bahsetmekteydi. Çözümü araştırdığım ve çözümü buldum. build.gradle dosyasına gelip android{} içerisine packagingOptions { exclude ‘META-INF/LICENSE.txt’ exclude ‘META-INF/NOTICE.txt’ } ekleyiniz. build.gradle son hali; android { compileSdkVersion 22 buildToolsVersion “22.0.1” defaultConfig { applicationId “app.id” minSdkVersion …

Continue reading

Haz 19

getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); Error

getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); Yukarıdaki satırda hata oluşması öncelikle tanımladığınız ActionBar’a uygun bir tema seçmemenizden kaynaklanmaktadır. Çözümü içinse Manifest dosyasına aşağıdaki koyu satırı yazmalısınız. <activity android:name=”.MainActivity” android:label=”@string/app_name” android:theme=”@android:style/Theme.Holo.Light”> <intent-filter> <action android:name=”android.intent.action.MAIN” /> <category android:name=”android.intent.category.LAUNCHER” /> </intent-filter> </activity>