Menü

Windows Form Kullanıcı Girişi

22 Ocak 2015 - Microsoft

Merhaba arkadaşlar bu yazımda sizlere windows form uygulamasına kullanıcı adı ve şifre ile giriş ekranını nasıl yapacağınızı anlatacağım. Veritabanında ki kullanıcılar tablosundan karşılaştırma yapıp kullanıcı adı ve şifre veritabanında mevcut ise ana form’a geçiş işlemi gerçekleştireceğim. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptığımız ekran aşağıdaki gibidir. Ekranda bulunan saat ve tarih olayını nasıl gerçekleştirdiğimi bir önceki yazımda anlatmıştım.

girisekran

Giriş Butonu içerisindeki kodlara bakacak olursak;

Baglanti olustur = new Baglanti();
if (olustur.girisonay(textBox1.Text, textBox2.Text))
{
Kasa formu = new Kasa();
formu.Show();
this.Hide();
}
else
{
MessageBox.Show(“Kullanıcı Adı veya Şifre hatalı!”, “:Hata”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}

Yukarıda Baglanti class’ımızdan olustur isimli bir nesne türettik. Türeyen nesneden girisonay fonksiyonunun içerisine de form’dan aldığımız kullanıcı adı ve şifre değerlerini gönderdik. Bool olarak bize doğru veya yanlış olarak geri dönecek olan fonksyion’da eğer doğru ise Kasa formuna yönlendirecek veya yanlış ise de Şifre hatalı mesajını görüntüleyecek işlemler yer almaktadır.

Baglanti Class‘ı içerisindeki girisonay metoduna bakacak olursak;

OleDbConnection baglan = new OleDbConnection(“Bağlantı Cümlesi”)

public Boolean girisonay(string parola, string kullaniciadi)
{
bool onay = false;
baglan.Open();
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(“Select Kul_Adi,Sifre from Kullanicilar Where Kul_Adi=’”+kullaniciadi+”‘ and Sifre=’”+parola+”‘”,baglan);
OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
if (dr.Read())
{
onay = true;
}
return onay;
baglan.Close();
baglan.Dispose();
}

Yukarıdaki fonksiyon sqlsorgusu içerisindeki kullanıcı adı ve şifre değerlerine karşılık  bir kullanıcı varsa onay bool değişkeni true yoksa false olacaktır. Bu onay değişkenini de geri döndürecektir.

Bir Cevap Yazın