Menü

Android Fotoğraf Çekme ve ImageView’da Gösterme

28 Ağustos 2015 - Android & IOS

Merhaba arkadaşlar fotoğraf çekme ile bir süredir uğraşmaktayım. Bu uğraşlarım sonucu elde ettiğim bilgi birikimimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle fotoğraf çekmekten başlayalım. layout’umuza bir buton ve bir imageview yerleştirelim.

<ImageView
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:id="@+id/fotoekleimageview"
  android:layout_alignParentTop="true"
  android:layout_centerHorizontal="true" />

<Button
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Fotoğraf Çek"
  android:id="@+id/fotoeklefotocek"
  android:layout_below="@+id/fotoekleimageview"
  android:layout_centerHorizontal="true"
  android:layout_marginTop="86dp" />

Şimdi Java kısmında bunları tanımlayalım ve fotoğraf çekme kodlarına geçelim.

ImageView fotogoster;
Button fotocek;
private static String imageFolderPath = null;
private static String root = null;
private String imageName = null;
private static Uri fileUri = null;
String path="";
boolean dirExists = true;
private static final int CAMERA_IMAGE_REQUEST=1;
private static int RESULT_LOAD_IMG = 1;
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  fotogoster=(ImageView)findViewById(R.id.fotoekleimageview);
  fotocek=(Button)findViewById(R.id.fotoeklefotocek);
  fotocek.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
    captureImage(v);
    deg=true;
  }
  });
}
public void captureImage(View view) {

  // fetching the root directory
  root = Environment.getExternalStorageDirectory().toString() + "/Your_Folder";
  // Creating folders for Image
  imageFolderPath = root + "/saved_images";
  File imagesFolder = new File(imageFolderPath);
  imagesFolder.mkdirs();
  // Generating file name
  imageName = "test.png";
  // Creating image here
  File image = new File(imageFolderPath, imageName);
  fileUri = Uri.fromFile(image);
  path=image.getAbsolutePath();
  Bitmap b= BitmapFactory.decodeFile(path);
  //Bitmap out = Bitmap.createScaledBitmap(b, 5, 5, false);
  File file = new File(path, "test.png");
  FileOutputStream fOut;
  try {
    fOut = new FileOutputStream(file);
    //out.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, fOut);
    fOut.flush();
    fOut.close();
    b.recycle();
    //out.recycle();
  } catch (Exception e) {}
  fotogoster.setTag(imageFolderPath + File.separator + imageName);
  Intent takePictureIntent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
  takePictureIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, fileUri);
  startActivityForResult(takePictureIntent, CAMERA_IMAGE_REQUEST);

}
//Kamera- Resim Çek ve Kaydet
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
  super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if (resultCode == RESULT_OK) {
      switch (requestCode) {
        case CAMERA_IMAGE_REQUEST:
          Bitmap bitmap = null;
          try {
            GetImageThumbnail getImageThumbnail = new GetImageThumbnail();
            bitmap = getImageThumbnail.getThumbnail(fileUri, this);
            bitmap = Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, 200, 200, true);
          } catch (FileNotFoundException e1) {
            e1.printStackTrace();
          } catch (IOException e1) {
            e1.printStackTrace();
          }

          fotogoster.setImageBitmap(bitmap);
          break;
        default:
          Toast.makeText(this, "Hata...", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          break;
      }

    }
  }

GetImageThumbnail.java

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.net.Uri;

public class GetImageThumbnail {
  private static int getPowerOfTwoForSampleRatio(double ratio) {
    int k = Integer.highestOneBit((int) Math.floor(ratio));
    if (k == 0)
      return 1;
    else
      return k;
  }

  public Bitmap getThumbnail(Uri uri, Context context)
      throws FileNotFoundException, IOException {
    InputStream input = context.getContentResolver().openInputStream(uri);

    BitmapFactory.Options onlyBoundsOptions = new BitmapFactory.Options();
    onlyBoundsOptions.inJustDecodeBounds = true;
    onlyBoundsOptions.inDither = true;// optional
    onlyBoundsOptions.inPreferredConfig = Bitmap.Config.ARGB_8888;// optional
    BitmapFactory.decodeStream(input, null, onlyBoundsOptions);
    input.close();
    if ((onlyBoundsOptions.outWidth == -1)
        || (onlyBoundsOptions.outHeight == -1))
      return null;

    int originalSize = (onlyBoundsOptions.outHeight > onlyBoundsOptions.outWidth) ? onlyBoundsOptions.outHeight
        : onlyBoundsOptions.outWidth;

    double ratio = (originalSize > 400) ? (originalSize / 350) : 1.0;

    BitmapFactory.Options bitmapOptions = new BitmapFactory.Options();
    bitmapOptions.inSampleSize = getPowerOfTwoForSampleRatio(ratio);
    bitmapOptions.inDither = true;// optional
    bitmapOptions.inPreferredConfig = Bitmap.Config.ARGB_8888;// optional
    input = context.getContentResolver().openInputStream(uri);
    Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(input, null, bitmapOptions);
    input.close();
    return bitmap;
  }
      
}

h

Bir Cevap Yazın