Menü

Android Google Map Metin ile Konum Arama

23 Temmuz 2015 - Android & IOS

Daha önce Google Map’i Android uygulamasına nasıl yerleştirebileceğimizi anlatmıştık. Buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi de Google Map içerisinde konum aramayı anlatacağım. Bunun için Asyntask yapısını bilmeniz gerekmektedir. Asyntask ile ilgili yazıya da buradan ulaşabilirsiniz.

AsyncTask ve Google Map’i öğrendik. Şimdi de harita içerisinde konum arayalım.

activity_main.xml dosyası örnek teşkil etmesi açısından aşağıdaki gibidir.

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
tools:context=".MainActivity" >    

<RelativeLayout 
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal" >

<Button 
android:id="@+id/btn_find"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="Bul" 
android:layout_alignParentRight="true"/>

<EditText
android:id="@+id/et_location"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"        
android:inputType="text" 
android:hint="@string/hnt_et_location"
android:layout_toLeftOf="@id/btn_find"/>

</RelativeLayout>   
 
<fragment
android:id="@+id/map"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment" />

</LinearLayout>

MainActivity.java dosyamızdaki Java kodlarımıza bakalım;

package eee.eee;

import java.io.IOException;
import java.util.List;
import android.location.Address;
import android.location.Geocoder;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;

public class MainActivity extends FragmentActivity {
GoogleMap googleMap;
MarkerOptions markerOptions;
LatLng latLng;

@Override
protectedvoid onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
SupportMapFragment supportMapFragment = (SupportMapFragment) 
getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
googleMap = supportMapFragment.getMap();
//Yer göster/gizle
googleMap.setMyLocationEnabled(true);
// Zoom kontrollerini aktif/pasif yap
googleMap.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(true);
Button btn_find = (Button) findViewById(R.id.btn_find);
 OnClickListener findClickListener = new OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
  EditText etLocation = (EditText) findViewById(R.id.et_location);
//Konumu sadece Türkiye içerisinde araması için "Türkiye"
  String location = "Türkiye,"+etLocation.getText().toString();
  if(location!=null && !location.equals("")){
  new GeocoderTask().execute(location);
  }
 }};
btn_find.setOnClickListener(findClickListener);
}
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
return true;
}
// Geocode web servisi için Asynctask
privateclass GeocoderTask extends AsyncTask<String, Void, List<Address>>{
@Override
protected List<Address> doInBackground(String... locationName) {
// Geocoder'dan bir nesne türetilir.
Geocoder geocoder = new Geocoder(getBaseContext());
List<Address> addresses = null;
try {
// Dönen ilk 3 adres alınır.. Diziye aktarılır
addresses = geocoder.getFromLocationName(locationName[0], 3);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
returnaddresses;
}
@Override
protectedvoid onPostExecute(List<Address> addresses) {    
        if(addresses==null || addresses.size()==0){
Toast.makeText(getBaseContext(), "Konum Bulunamadı.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}       
// Haritadaki daha önceki marker'ları temizle
        googleMap.clear();
        // dizideki konumları marker olarak haritaya ekle
for(inti=0;i<addresses.size();i++){
Address address = (Address) addresses.get(i);
       // latLng olarak al
        latLng = new LatLng(address.getLatitude(), address.getLongitude());            String addressText = String.format("%s, %s",address.getMaxAddressLineIndex() > 0 ? address.getAddressLine(0) : "",address.getCountryName());
        markerOptions = new MarkerOptions();
        markerOptions.position(latLng);
        markerOptions.title(addressText);
        googleMap.addMarker(markerOptions);
        // Dizideki ilk konuma odaklan. Zoom 11
        if(i==0)        
googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(latLng));
        googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(latLng, 11));
 );     
}
}
}
}

Screenshot_2015-07-23-14-48-39-1

Bir Cevap Yazın