Menü

Android HTML Parser (Jsoup)

14 Mayıs 2015 - Android & IOS

Merhaba arkadaşlar bir ay kadar önce üzerine çalıştığım ve bazı işlerin araya girmesiyle halledemediğim bir işti. Aklıma takılmıştı. Sayın arkadaşım Figen Önün’ün de ısrarlarıyla yaptığım HTML Parser örneğini anlatacağım. Örneği Android Studio üzerinde gerçekleştirmekteyim. Jsoup kütüphanesini kullandım.

Jsoup kütüphanesini buradan  indirebilirsiniz.

Jsoup kütüphanesini android studio projesine eklemek için; build.gradle’ı açıp jsoup-1.8.2.jar dosyasını göstermelisiniz. Dependencies altında tanımlanmış olmalıdır.

jsouplib

 

Bunu yaptıktan sonra da projeyi bir defa çalıştırmanız iyi olacaktır. Proje derleneceği için kütüphaneyi projeye eklemiş olacaksınız. Run etmediğim zaman jsoup bileşenlerini kullanırken hata aldım. Run ettiğimde hata düzelmişti.

MainActivity.xml görünüm dosyamıza bakacak olursak;

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

  <TextView android:text="@string/hello_world" android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/textView" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Title"
    android:id="@+id/button"
    android:layout_below="@+id/imageView"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Meta"
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_below="@+id/button"
    android:layout_centerHorizontal="true" />

  <Button
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Logo"
    android:id="@+id/button3"
    android:layout_below="@+id/button2"
    android:layout_toRightOf="@+id/imageView"
    android:layout_toEndOf="@+id/imageView" />

  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
    android:text="Large Text"
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_below="@+id/textView"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <ImageView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_below="@+id/textView2"
    android:layout_alignLeft="@+id/button"
    android:layout_alignStart="@+id/button" />

</RelativeLayout>

 

MainActivity.java 

package eren.html_parse;
/*Importlar*/
import android.app.ProgressDialog;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import org.jsoup.Jsoup;
import org.jsoup.nodes.Document;
import org.jsoup.select.Elements;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;


public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  // URL Adresi
  String url = "http://www.erencolak.com";
  ProgressDialog mProgressDialog;
  Button title,desc,logo;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    title=(Button)findViewById(R.id.button);
    desc=(Button)findViewById(R.id.button2);
    logo=(Button)findViewById(R.id.button3);
    // Button click olayları
    title.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View arg0) {
        // Execute Title AsyncTask
        new Title().execute();
      }
    });
    desc.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View arg0) {
        // Execute Description AsyncTask
        new Description().execute();
      }
    });
    logo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      public void onClick(View arg0) {
        // Execute Logo AsyncTask
        new Logo().execute();
      }
    });

  }
  // Title bilgisinin çekilmesi için gerekli kodlar
  private class Title extends AsyncTask<Void, Void, Void> {
    String title;

    @Override
    protected void onPreExecute() {
      /*İşlem süresinde progressdialog gösterilir.*/
      super.onPreExecute();
      mProgressDialog = new ProgressDialog(MainActivity.this);
      mProgressDialog.setTitle("Eren");
      mProgressDialog.setMessage("Yükleniyor...");
      mProgressDialog.setIndeterminate(false);
      mProgressDialog.show();
    }

    @Override
    protected Void doInBackground(Void... params) {
      try {
        // Web sitesine bağlan
        Document document = Jsoup.connect(url).get();
        // Html title nesnesine ulaş ve al
        title = document.title();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      return null;
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(Void result) {
      // TextView'a title'ı yaz
      TextView txttitle = (TextView) findViewById(R.id.textView2);
      txttitle.setText(title);
      mProgressDialog.dismiss();
    }


}
  // Meta Description'a erişmek
  private class Description extends AsyncTask<Void, Void, Void> {
    String desc;

    @Override
    protected void onPreExecute() {
      super.onPreExecute();
      mProgressDialog = new ProgressDialog(MainActivity.this);
      mProgressDialog.setTitle("Eren");
      mProgressDialog.setMessage("Yükleniyor...");
      mProgressDialog.setIndeterminate(false);
      mProgressDialog.show();
    }

    @Override
    protected Void doInBackground(Void... params) {
      try {
        // Web sitesine bağlan
        Document document = Jsoup.connect(url).get();
        // Meta data elemanını kullan
        Elements description = document
            .select("meta[name=generator]");
        // Content ile eşleştir
        desc = description.attr("content");
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      return null;
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(Void result) {
      //TextView'a meta içeriğini yaz
      TextView txtdesc = (TextView) findViewById(R.id.textView);
      txtdesc.setText(desc);
      mProgressDialog.dismiss();
    }
  }

  // Logoya erişmek için.
  private class Logo extends AsyncTask<Void, Void, Void> {
    Bitmap bitmap;

    @Override
    protected void onPreExecute() {
      super.onPreExecute();
      mProgressDialog = new ProgressDialog(MainActivity.this);
      mProgressDialog.setTitle("Eren");
      mProgressDialog.setMessage("Yükleniyor...");
      mProgressDialog.setIndeterminate(false);
      mProgressDialog.show();
    }

    @Override
    protected Void doInBackground(Void... params) {

      try {
        // Web sitesine bağlan
        Document document = Jsoup.connect(url).get();
        //a içerisinde img nesnesinin içinden
        Elements img = document.select("a img[src]");
        // src eriştik.
        String imgSrc = img.attr("src");
        // URL'den resmi çek.
        InputStream input = new java.net.URL(imgSrc).openStream();
        // Bitmap'a aktar
        bitmap = BitmapFactory.decodeStream(input);

      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      return null;
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(Void result) {
      //Imageview içine bitmap'den geleni eşitle
      ImageView logoimg = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);
      logoimg.setImageBitmap(bitmap);
      mProgressDialog.dismiss();
    }
  }
}

Screenshot_2015-05-14-11-36-43

Bir Cevap Yazın