Menü

Android ListView’dan Seçilen Elemana Ulaşmak

24 Ocak 2015 - Android & IOS

Bu yazımda android’de bir veri topluluğunu (Dizi) Listview içerisinde gösterip, bunların içinden nasıl seçim yapabileceğinizi anlatacağım. Listview tanımlaması ve görünümü için gerekli xml kodları aşağıdadır.

<LinearLayout
android:layout_width=”match_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:weightSum=”9″>
    <ListView
    android:id=”@+id/kategori_listesi”
    android:layout_width=”fill_parent”
    android:layout_height=”fill_parent” />

</LinearLayout>

Yukarıda kategori_listesi adında bir listview tanımladık şimdi bunu java kod kısmında bağlama işlemini gerçekleştirelim.

private String[] kategoriler =
{“Bilgi Teknolojileri”, “Telekomonikasyon”, “Ev & Yaşam Stili”, “Kadın”,”Beyaz Eşya”,
“Spor”,”Eğlence”,”Oyun & Hobi”, “Ayakkabı”, “Giyim”, “Fotoğraf & Video & Kamera”,”Kozmetik”};
ListView kategoriListView;

 

Yukarıda kategoriler adında bir string dizisi oluşturduk. Bu diziyi arraylist’de tanımlayabilir ve uygulama içinde artıp azalan bir veri topluluğu oluşturabilirsini. Ben burda basit olması açısından dizi üzerinden işlemleri yapacağım. ListView sınıfından türettiğimiz kategoriListView ile xml’ini oluşturduğumuz kategori_listesini bağlayalım. (OnCreate altında)

 kategoriListView = (ListView) findViewById(R.id.kategori_listesi);

ArrayAdapter<String> veriler=new ArrayAdapter<String>
(this, android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, kategoriler);

ArrayAdapter oluşturduk. Bu ArrayAdapter’ı listview’a kaynak olarak vereceğiz.

 kategoriListView.setAdapter(veriAdaptoru);

Son olarak da tıklanan elemana ulaşmakla ilgili fonksiyonumuzu yazıyoruz. Tıklanan elemanın pozisyonunu altık.Position isimli değişkende tuttuk ve bunu basit bir toast mesajıyla yazdırdık.

kategoriListView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
public void onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1, int position,
long arg3) {
Toast.makeText(getApplicationContext(), kategoriListView.getItemAtPosition(position).toString(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

});

Uygulamaya ilişkin görsel aşağıdadır.

Screenshot_2014-04-07-13-25-17

Bir Cevap Yazın