Menü

C# Access veya Sql Server Connection State Kontrolü

22 Ocak 2015 - Microsoft

hata_2      Veritabanı içeren bir projede alabileceğiniz hatalardan biri de bağlantı zaten açık hatasıdır. Bağlantı açıkken aynı bağlantıyı tekrar açmaya çalışmanız durumunda ortaya çıkan bir hatadır. Bu hatanın çok basit bir çözümü var. İki satır kod’la çözülebilecek bir durum. Bir kez kontrol edin ve bir daha bağlantı zaten açık hatasını unutun gitsin!…

OleDbConnection  conn = new OleDbConnection(“Provider= Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=xxxx.accdb  “);

if (conn.State = ConnectionState.Open)
{
conn.Close();
}

Yukarıdaki kodu bağlantıyı açmadan önce yazmanız halinde sorun ortadan kalkacaktır. Sql server içinse;

SqlConnection  conn = new SqlConnection(“Provider= Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=xxxx.accdb  “);

if (conn.State = ConnectionState.Open)
{
conn.Close();
}

Bir Cevap Yazın