Menü

C# ile SQL Server Bağlantısı

22 Ocak 2015 - Microsoft

SQL Server 2008 de oluşturduğumuz veritabanımızı C#’da yazdığımız uygulamaya bağlarken ilk olarak aşağıdaki satırları projemize import ediyoruz .

using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;

Bir sonraki işlem ise (Ben Class altında tanımlamayı tercih ederim tekrar tekrar tanımlamamak için) bir sqlconnection tanımlamak.

SqlConnection baglanti = new SqlConnection(“server=serverismi; Initial Catalog=Veritabaniadi”; Integrated Security=true;”);

Burada tanımladığımız baglanti isimli sqlconnection tipindeki bağlantımızı bu class içinde heryerde kullanabiliriz. Eğer SqlServer Veritabanı değil de access veritabanı bağlıyor olsaydık SqlConnection yerine OledbConnection olacaktı.

Veritabanı bağlantımızı yaptık şimdi bizim SqlServer veritabanından verilerimizi tabloya almamız gerek. Bu tablo arka planda çalışacak ve biz istemedikçe içindeki verileri göstermeyecek. Tablomuzu ;

DataTable tablo = new DataTable();

kodlarda görüldüğü gibi tanımladık. Bu tablo içine verilerimizi henüz aktarmadık. Veritabanından verilerimizi bu tablonun içine alabilmek için önce uyumlu hale getirmemiz lazım. Bunun içinse ;

string sqlcumlesi=”Select * from tabloismi”;

SqlDataAdapter dt = new SqlDataAdapter(sqlcumlesi, baglanti);

DataAdapter(Veri uyumlaştırıcısına)  ihtiyacımız var. Bu veri uyumlaştırıcısı 2 parametre alır.

1- SqlConnection tipinde bir bağlantı

2-String tipinde bir sql sorgusu

Bağlantımızı nasıl tanımladığımızı anlatmıştık. sqlcumlesi değişkenimize de “Select * from Tabloismi” yazısını atıyoruz. DataAdapter ile tabloyu birbirine bağlamaya geldi sıra

dt.Fill(tablo);

diyerek tablonun içini dataadapter’dan gelen veriler ile doldurduk. Dataadapter bize neyi getirdik Select * from tabloismi yani Tabloda ne kadar veri varsa hepsini (*) seç getir. Bu kısımdan sonra veritabanı ile olan ,işlerimiz bitti. Form üzerine sürüklediğimiz Datagridview nesnesine;

dataGridView1.DataSource = tablo;

Datagridview

kaynak olarak tablo datatable değişkenini gösterdikten sonra verilerimiz form’da görünür hale geldi . En son

baglanti.close();

diyerek bağlantıyı sonlandırıyoruz.

Bir Cevap Yazın