Menü

Dosya Kopyalama ile Yedek Alma İşlemi C#

22 Ocak 2015 - Microsoft

y        C# ile geliştirdiğiniz otomasyonlar gibi veritabanı içeren projelerde veritabanı yedeklemeyi anlatacağım bu yazımda. Access veritabanı dosyası üzerinden gideceğim yazımda. Access veritabanının dosya uzantısı bilindiği üzere *.accdb’dir. (Access 2007 için, 2003 de mdb’dir.) Bu veritabanı dosyasının yedeğinin naıl alınacağına gelecek olursak; belirttiğiniz dizine belirttiğiniz isimde bu dosyanın yedeği alınacaktır.

İşlemleri gerçekleştirdiğim form görüntüsü aşağıdaki gibidir;

yedekalfrm

Kod kısmında neler yaptığıma gelecek olursak;

public partial class YedekAlFormu : Form
{
public YedekAlFormu()
{
InitializeComponent();
}
string filename = Directory.GetParent(Application.ExecutablePath).ToString() + “/kasa.accdb”, kayityeri;
byte x=0;
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

if (x == 0)
{
saveFileDialog1.Filter = “(*.accdb) | *.accdb |Tüm Dosyalar(*.*) | *.*”;
saveFileDialog1.InitialDirectory = “C:\\”;
saveFileDialog1.ShowDialog();
kayityeri = saveFileDialog1.FileName;
label1.Text = “Konum Seçildi.”;
}
else
{
MessageBox.Show(“Zaten konum seçtiniz. Kaydet düğmesine tıklayınız. Veya yeni bir konum seçmek istiyorsanız formu kapatın”,”Uyarı”,MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Warning);
}
x++;
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
bool x = true;
try
{
System.IO.File.Copy(filename, kayityeri);
}
catch (Exception hata)
{
MessageBox.Show(“Hata Oluştu : ” + hata.Message, “Hata “, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
x = false;
}
if (x)
{
MessageBox.Show(“Yedek alma işlemi başarıyla tamamlandı”, “Tamam”, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
}
}
}

Bir Cevap Yazın