Menü

IOS Get Web Servisten JSON Veri Almak

4 Kasım 2015 - Android & IOS

Merhaba arkadaşlar bu yazımda IOS ile get methoduyla çalışan bir web servisten nasıl json verisi çekeceğinizi anlatacağım. Yöntem için internette çeşitli farklı yollar bulunmakta. Ben bir kaç farklı yöntemin kendime göre, ihtiyaçlarıma göre iyi olan yanlarını aldım. Sözü uzatmadan işlemlere geçelim. Uygulama için Swift 2 kullanmaktayım. Test yaptığım IOS uygulamasına internet izni daha önceden vermiştim. Siz de internet izni vermeyi unutmayın.

    let items = NSMutableArray()
//task tanımlandı ve başlatıldı. url bir NSURL'dir.
        let url = NSURL(string:"yourGetWebServiceUrl")
        let session = NSURLSession.sharedSession()
        let task = session.dataTaskWithURL(url!, completionHandler:{data, response, error -> Void in
            if error != nil {
                 print(error)
              }
              else{
                    do{
                        let object:AnyObject? = try NSJSONSerialization.JSONObjectWithData(data!, options: NSJSONReadingOptions.MutableContainers)
                        if let jsonDizisi = object as? NSArray {
                            for var i = 0; i<jsonArray; i=i+1 {
                                if let jsonObject = jsonArray(i) as? NSDictionary {
                                    if let myNeededData = jsonObject["Text"] as? NSString {
                                        self.items.addObject(myNeededData)
                                        dispatch_async(dispatch_get_main_queue(), {
                                           //işlem bittiğinde yapılacaklar...
                                        })
                                    }
                                }
                            }
                        }
                    }
                    catch let caught as NSError {
                        print(caught)
                    }
                }
            })
            task.resume()

			

Bir Cevap Yazın