Menü

IOS String Method’ları ile Çalışmak

13 Kasım 2015 - Android & IOS

IOS’de string methodlar birkaç çalışma yaptım. Seo optimizasyonu için tercih edilen bir yöntem olan yazı başlığının linke çevrilmesi işini swift dilini string methodları kullanarak gerçekleştirdim. İlgili fonksiyonu yazının devamında bulabilirsiniz. Bu fonksiyon yazının başlığı ‘Haber Başlığı’ şeklinde ise bunu ‘haber-basligi’ şeklinde çevirmektedir. Bu işlemleri yaparken de for ve switch döngülerini kullandım. String döndüren fonksiyon yazdım. Siz parametre şeklinde başlığı da verebilirsiniz. Ben göstermek amaçlı fonksiyon içinde verdim.

 func createurl()-> String{
        let baslik:String = "Haber Başlığı"
        var str = baslik
        str=str.lowercaseString
        var newstr:String = ""
        for var i=0; i<str.utf16.count; i=i+1{
            let testIndex = str.startIndex.advancedBy(i)
            switch (str[testIndex]){
            case "ı":
                newstr=newstr+"i"
                break
            case "ğ":
                newstr=newstr+"g"
                break
            case "ş":
                newstr=newstr+"s"
                break
            case "ö":
                newstr=newstr+"o"
                break
            case "ç":
                newstr=newstr+"c"
                break
            case "ü":
                newstr=newstr+"u"
                break
            case " ":
                newstr=newstr+"-"
                break
            default:
                newstr=newstr+String(str[testIndex])
                break
            }
        }
        return newstr.lowercaseString
    }

Bir Cevap Yazın