Menü

Java’da Periyodik Cetvel Uygulaması

15 Ocak 2015 - Java

Bu proje Fırat Üniversitesi 1. sınıfta aldığım Algoritma ve Programlamaya Giriş 2 dersi projesi kapsamında gerçekleştirdiğim bir peojedir. Kısaca projeden bahsedeyim; Esasen form mantığına dayalıdır. Her bir element üzerinde resim bulunan birer buton’dur. Butona tıklandığında Web’den veya bağlantı şekline göre bulunduğu bilgisayar üzerindeki EasyPHP altındaki PhpMyAdminEasyphp

veritabanı kullanarak elementin ismini ve elemente ait özellikleri getirmektedir. Her bir element bir butona denk düşmektedir.

Proje Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ya da bilgisayarla ilgili herhangi bir bölüm okuyanlara proje derslerinde sunabilecekleri farklı bir o kadar da geliştirme açısından zevkli bir projedir. Sıkıntı yaşadığım tek konu buton hizalamaktı. Kod kısmı gerçekten kolay. Bağlantı için gerekli kodları bende paylaşacağım başka kaynaklardan da kolaylıkla bulunabilmekte. Ben buraya web üzerindeki bir veri tabanından veri çekebilen halinin kodlarını ekleyeceğim. Bu projeyi gerçekleştirme aşamasında bir diğer uğraştırıcı konu da tek tek elementlerin isimlerini ve özelliklerini bulmak, her birine bir ID atamak ve bu ID’ye göre veya isim de verilebilir bu isme göre ilgili klasörden aynı isimli resimleri yerleştirmek. (Web’de bunları arayıp bulmak size kalıyor. Yazılımcı olmak araştırmak demek.)

projectexplorer

dbclass üzerinde veritabanından veri çekme işlemleri yapılmakta her gün yeni bir element bulunmadığı için verileri statik olarak veritabanına doğrudan girdim. element paketinin içinde elementlerin resimleri bulunmakta. images paketinin içinde ise elementlerin butonlar üzerinde kullanılan simgeleri bulunmakta.

dbislem Kodları periyodik.java

package dbclass;
import java.sql.*;
/**
*
* @author Eren
*/
public class dbislem {

//

String dbUrl = “ilgili bağlantı kodu;
String dbuser = “dbuser”;
String dbpass=”dbşifre.”;
public String[] bilgigetir(int id){
String sonuc[] = new String[4];
try {
Connection conn = null;
Statement st = null;
ResultSet rs = null;
Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”).newInstance();
conn = DriverManager.getConnection(dbUrl, dbuser, dbpass);
st = conn.createStatement();
rs = st.executeQuery(“Select * FROM periyodiktablo Where myid=’” + id +”‘”); //Girilen id değerine göre element getir.
while (rs.next()) {
sonuc[0]= rs.getInt(“MYID”)+” “;
sonuc[0] = sonuc[0].substring(0, sonuc[0].length()-1); //
sonuc[1]= rs.getString(“name”);
sonuc[2]= rs.getString(“ozellikler”);
sonuc[3]= rs.getString(“image”);
}

conn.close();
st.close();
rs.close();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return sonuc;
}
}

ekrangor

Görüldüğü gibi butona tıklandığında JPanel açılıyor. Jpanel içerisindeki bileşenlere de buton içerisindeki id değeri dbclass içerisine gönderilir. dbclass’dan geri dönen element ismi özellikleri JPanel içerisinde görüntülenir.

Buton içerisinden kod örnekleri

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
String[] bilgi = nesne.bilgigetir(1);
penceregoster(bilgi[1],bilgi[2],”hidrojen.jpg”);
}

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
String[] bilgi = nesne.bilgigetir(11);
penceregoster(bilgi[1],bilgi[2],”sodyum.jpg”);
}

Element Paketinin içindekiler

elementlerBenden bu kadar geliştirip güzeleştirmek kodların geri kısmını doldurmak size kalmış. Çalışın arkadaşlar. 🙂

Bu projeyi geliştirirken veri tabanı bağlantı web’e atma konularında yardımlarını esirgemeyen arkadaşım Ahmet Müngen’e teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir Cevap Yazın