Menü

SQL (Structured Query Language) Temel Kodları

22 Ocak 2015 - Microsoft

SQL

SQL sorguları birçok programlama dilinde veritabanı bağlantısı sırasında kullanılmakta. Sql sorguları size veritabanından belirlediğiniz şartlar dahilinde verileri getirebildiği gibi istediğiniz veriden kaç adet olduğunu,  istediğiniz verileri gruplayarak, iki veya daha fazla tablo içerisinde karşılaştırma yapıp istediğiniz sonucu üretebilmektedir.

Tablomuzda KitapAdi, KitapSeriNo, Yazar, ID alanlarımız olsun

İlk olarak Select komutuyla başlayalım,

“Select * from Tablo” Bu komut tablo içindeki tüm verileri getirir. Tablomuzdaki tüm alanları getirir. “Select [KitapAdi],[KitapSeriNo] from tablo” deseydik sadece belirttiğimiz alanlardaki verileri bize listeleyecekti. Select komutu içerisinde şart da belirtebiliriz. Şöyle ki ,

“Select * from tablo where ID=’1345524′”

Burada karşımıza yeni bir deyim çıktı “Where ” Where kelimesi şart belirtmek için kullanılır.  Select komutu ile seçip listeledik. Şimdi Insert komutu ile tablomuza veri ekeleyelim.

“INSERT INTO [tablo] ([KitapAdi],[KitapSeriNo],[Yazar],[ID],) Values (‘” + textBox1.Text + “‘,’” + textBox2.Text + “‘,’” + textBox3.Text + “‘,’” + textBox4.Text +’”)”

Görüldüğü üzere TextBoxlardan gelen değerler (Values) Tablomuzdaki alanlara eklenmekte. Silmek içinse Delete Komutunu kullanırız.

DELETE * FROM tablo 

Bu komut tablodaki tüm kayıtları siler. Bir şarta göre silme işlemini gerçekleştirmek istersek de Where şartını kullanırız.

Delete From tablo Where şart & şartlar

Herhangi bir alanı güncellemek istediğidimizde ise başvuracağımız komut Update komutudur.

UPDATE tablo SET yeni WHERE şart & şartlar

Belirlediğimiz kriterlere uyan kayıtları şekilde görüldüğü gibi düzeltiriz.

Tabloyu tamamen veritabanından kaldırmak istediğimiz durumda Drop komutunu kullanırız. Kullanım formu aşağıdaki şekildedir.

DROP TABLE tablo;

Alter table komutu ile tablomuza alan ekleyebiliyoruz. Kullanım şekli;

Alter Table tablo Add KutuphaneNo Varchar(20)

Tablomuza KutuphaneNo alanını ekledik ve türünü de Varchar(20 karakter) olarak belirledik.

Bir Cevap Yazın