Menü

Teknik Servis Mali Yönetim Programı

18 Ocak 2015 - Projeler

Proje ile ilgili çok fazla söze gerek yok resimler ve linkte bulunan video proje için söylenmesi gereken herşeyi anlatıyor. Ekran görüntüleri;

Kullanıcı Giriş ekranı,

Giriş Ekranı

Programın ana ekranı; bir ağaç yapısı gibi düşünülürse kök bu ekrandır. Bu ekrandan her form’a geçiş mevcuttur.

anaekran

Üst menülerden Araç Ekleme Formu aşağıda görüldüğü gibidir.

aracekleme

İşyerinde çalışanların girildiği ekran;

personelekleme

Gelir Gider Dağılımının para birimi cinsinden değerlerinin elde edildiği ekran; Ay ve Yıl olarak ayrı ayrı analiz  yapıp mali durumun kar veya zarar durumu gösterilmektedir.

analizet

Gelir Raporunda gelir türleri olan Peşin, Taksitli, Arçelik gelirleri görüntülenmektedir. Her formda yer alan yazdır butonu sayesinde de excell’e çıktı almak mümkündür;

gelirraporu

Peşin ve Taksitli olmak üzere 2 tip gider vardır bu iki tip giderin altındaki menüler ile kategorize edilmiş olup, kategoriye tıklamak suretiyle ilgili veriler elde edilebilir.

Giderraporu

Gider Tipi ve banka seçimine göre ilgili banka ile yapılacak olan mali akışın görüntülendiği form.

Bankaraporu

Gelir giderin aylık olarak görüntülendiği form’dur.

aylikgelirgiderrapor

Arçelik servisinin ocak aylarında veya herhangi bir yılda öngördüğü gelir gider tahminlerinin yıl sonunda ne kadarının gerçeklendiğinin görüntülendiği formdur. Bu yılki gelirinizi girersiniz ve yüzde olarak artış gerçekeleşecek miktarı tahmini olarak girersiniz. Daha sonra bu öngörünüzü kaydedip yıl sonunda bu öngörünüze ne kadar yaklaştığınızı gördüğünüz formdur.

bütçeyap

Yıllık analiz formu bulunduğunuz yıl içerisinde tüm gelir gider kalemlerinin görüntülendiği yüzdelik ve para birimi olarak karşılığının alındığı formdur.

yıllıkanaliz

Üstteki menüden gelir gider seçimi yapılır ve aşağıdaki menülerden de gider türü/ gelir türü seçilir. Yukarıdaki giriş alanından ise yıl bilgisi girilir. Seçilen tabloya göre tablodaki tutarların toplamı alınır.

yılbazındaanaliz

Projenin veritabanı olan kasa.accdb dosyasının belirttiğiniz yere kopyasını alır.

yedekal

Sistemi kullanacak kişilerin eklendiği alandır. Kişiye eklme sırasında 1-2 arasında yetki derecesi verilir. Bu yetki sayesinde sistemin belli kısımlarının kullanılıp belli kısımlarının kullanıma engellenmesi sağlanır.

kullanıcıeklefrm

Gelirlerin eklenip görüntülendiği form aşağıdaki gibidir. Tüm gelirler, peşin gelirler, taksitli gelirler ve arçelik gelirleri olmak üzere kategorize edilmiştir.

gelirpenceresi

Projenin en kapsamlı penceresi aşağıda yer almaktadır. İşyeri Giderleri ve diğer gider kalemlerinin kategorize edilip ekleme ve silme işlemlerinin gerçekleştirildiği ekrandır.

giderpenceresi

Projenin detaylı olarak anlatıldığı ekran kaydı da aşağıdaki linktedir.

http://www.youtube.com/watch?v=T9tHrnGXnO4

Bir Cevap Yazın